...

ARK e-bok

by ARK Bokhandel as

Categoria: Books & Reference

Algun text més si farà falta

Google Play
...
$1.49 - $384.99 per item

Preu

...
2.5

Puntuació

...
700 ratings

Nombre de comentaris

...
20M

Pes

...
0000-00-00

Data d'actualització

...
100

Quantitat de descàrregues

Descripció

Fantastisk, superenkel leseopplevelse på din telefon og ditt nettbrett: •Kjøp dine e-bøker og lydbøker direkte i appen. I nettbutikken til ARK kan du også velge blant mange hundre tusen norske og engelske e-bøker og lydbøker. •Du får også personlige anbefalinger i appen basert på dine kjøp.•Åpne ARK e-bok, og e-bøkene og lydbøkene ligger allerede i bokhyllen. Ingen ekstra brukernavn og passord!•Bruk appen på flere enheter. Automatisk synkronisering av hvor langt du er kommet i boka gjør at du kan velge å lese på nettbrett eller telefon, alt etter hva som passer deg. •Norsk og engelsk ordbok er tilgjengelig umiddelbart. Hold fingeren på ordet og du får opp forklaringen. Vi samarbeider med Kunnskapsforlaget, Norges ledende utgiver av ordbøker. •Tilpass leseopplevelsen ved å velge tekststørrelse, bakgrunnsbelysning, nattmodus, stående eller liggende skjerm. Vi ser stadig etter muligheter til videreutvikling og forbedringer. Gi oss gjerne en tilbakemelding via e-postlenken i appen. Last ned og prøv appen!Fantastic, super easy reading experience on your phone and your tablet: • Buy your e-books and audiobooks directly in the app. In online store ARK can also choose from hundreds of thousands of Norwegian and English e-books and audiobooks.• You also get personalized recommendations in your app based on your purchases.• Open ARK e-book and e-books and audiobooks are already on the bookshelf. No additional username and password!• Use the app on multiple devices. Automatic synchronization of how far you have come in the book allows you to choose to read on a tablet or phone, whichever suits you.• Norwegian and English dictionary is available immediately. Keep your finger on the word and you'll get the explanation. We work with Kunnskapsforlaget, the leading publisher of dictionaries.• Customize your reading experience by selecting the text size, backlight, night mode, portrait or landscape display. We are constantly looking for opportunities for further development and improvements. Give us your feedback via e-mail link in the app. Download and try the app!